Aloite Vainiopolun – Katajan koulun välisen radan alikulun rakentamisesta

Blogi

Katajan koululle kulkee Koskipuhdosta koululaisia niin jalkaisin kuin pyörällä. Vaaratilanteita junaradan ylityksessä on tapahtunut useita. Kaavamuutoksessa, jonka teknisten palveluiden lautakunta on 2.12.2010 § 118 hyväksynyt, on jo tuolloin katsottu rautatien ylitys vaaralliseksi ja siitä on toimenpidesuunnitelma olemassa.

Liikenneturva.fi sivuston mukaan yksi liikenteessä kuollut maksaa yhteiskunnalle: n. 2 milj.€. Vammautuneet ihmiset maksavat välillä 1 070 125 – 239 856€ riippuen saadun vamman vakavuudesta. Liikenneonnettomuudet aiheuttavat vuosittain(ka 2007 – 2011) 3,190 mrd euron kustannukset yhteiskunnalle ja niiden kustannukset vastaavat 6,1% valtion budjetista. On huomattava, että näistä kustannuksista lankeaa kuntien maksettavaksi osa joko välillisinä tai välittöminä kustannuksina.

Turvallisuus on liikkumisen perusarvo ja julkinen valta vastaa liikenneympäristöstä. Tieliikenteen turvallisuusvision mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse liikenteessä kuolla tai loukkaantua vakavasti. Julkisen vallan velvollisuutena on suojella kaikkia tienkäyttäjiä, mutta huomioida erityisesti suojattomimpien kansalaisten kuten lasten turvallinen liikkuminen. Tämän vuoksi tarvitaan kaikissa tieliikennettä koskevissa linjauksissa ja päätöksissä turvallisuusnäkökulman asettamista etusijalle. (Tavoitteet todeksi, Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014, Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö.)

Korjaamontien kevyenliikenteen väylän rakentamistarve on n. 600 metriä ja sen kustannukset ovat karkean arvion mukaan n. 150 000-200 000€ ja yhden lapsen kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuuskustannukset ovat yli 2milj. euroa. Esitän kevyenliikenteen väylän rakentamisen aloittamista Korjaamontielle sekä samalla Vainiopolun – Katajan koulun radan alikulun rakentamisen aloittamista toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Näiden turvallisuustekijöiden toteutumiseen vaaditaan nyt poliittista tahtoa ja sitoutumista.

Auli Mustikkamaa
valtuutettu, SDP