Valtuustoaloite käyttäytymissäännöistä

UUTISET

VALTUUSTOALOITE 11.10.2021
”Hyviksi Tavoiksi”-säännöstö
SDP:n valtuustoryhmä tekee Ylivieskan kaupunginvaltuustolle
aloitteen koskien kaikkien poliittisella mandaatilla eri tasoilla
työskentelevien esiintymistä ja käyttäytymistä kokouksissa,
neuvotteluissa, palavereissa ja seminaareissa. Tuo luotava
säännöstö tulee koskemaan sekä fyysisesti samassa tilassa
tapahtuvia tapaamisia että internetin välityksellä toteutettavia
tapahtumia.
Säännöstön tarkoitus ei ole olla ”laki” eikä siihen nojautuen
voida sanktioida mitään eikä ketään. Luonteeltaan ja hengeltään se
on yhteisesti todettu asiantila, jonka mukaisesti kaikki
valtuustoryhmät ja toimijat tahtovat asioiden sujuvan. Ääneen
todettuna se toivottavasti toteuttaa itse itseään. Nuo hyvät tavat
ovat senkaltaisia, jotka jokainen meistä kyllä tunnistaa sisällään.
”Hyviksi Tavoiksi”-säännöstön ei ole myöskään tarkoitus
tasapäistää ja rajoittaa ihmisten persoonallisia piirteitä ja tehdä
yhteistyöstä valvomista ja kyttäilyä.
Ehdotamme, että virkamiestyönä valmistetaan yksinkertainen ja
helposti ymmärrettävä malli, jota valtuustoryhmät voivat vielä
kommentoida ja halutessaan täydentää.
Ylivieskan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta

Juhani Löfbacka, ryhmän puheenjohtaja