Kunniakäynti aatteensa puolesta kaatuneitten muistomerkillä

Vappu 2012

Puheenjohtaja Antti Tokolan puhe
Suomessa marssittiin työväen oikeuksien puolesta ensimmäisen kerran v. 1897. Nykyään vappua markkinoidaan koko kansan kevättapahtumana ja vapun epäpolitisoituminen onkin vähän harmi, sillä vappu on erinomainen ajankohta nostaa esille epäkohtia ja tuoda näkyville ihmisten ääntä. Onneksi me tänne tänään kokoontuneet muistamme myös vapun alkuperää ja kunnioitamme joukkovoimalla tehtyjä mielenilmaisuja ja yhteiskunnallisia uudistuksia.
Isomummuni serkku Kyösti Kallio sanoi vuonna 1918 pitämässään puheessa, että on heti ryhdyttävä rakentamaan Suomea, jossa ”ei ole punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä”.
Sisällissodan jälkeisinä vuosina kansamme todella yhdistyi kansaksi, jolla oli yhteinen päämäärä. Maamme vaurastui, ja kaikille tuli mahdollisuus ilmaiseen peruskouluun ja terveydenhoitoon. Suomesta tuli esimerkillinen hyvinvointivaltio, jossa jokaisella oli mahdollisuus toteuttaa itseään ja unelmiaan varallisuudesta ja lähtökohdistaan riippumatta.
1990 – luvun laman jälkeen moni asia on muuttunut. Maamme on vauraampi kuin koskaan, mutta kuten viimeaikojen tapahtumat osoittavat, yhä useampi ihminen voi pahoin. Lukuisat perhetragediat, mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten äärimmäiset teot ja koulusurmat ovat osoittaneet, että vanhasta hyvinvointivaltiosta ei ole enää paljoa jäljellä. Puheet ja teot ovat jatkuvasti koventuneet ja kansa tuntuu jakautuvan kahtia yhä pahemmin. Keskusteluun ovat tulleet Wahlroosien toimesta jo koulujen lukukausimaksut ja eläkeläisten äänioikeuden kavennukset; kaikki se, mitä vastaan me olemme puolustaneet ihmisten välistä tasa-arvoa.
Se yhtenäisyys, mistä Kyösti Kallio puhui, on katoamassa. Se yhteiskunta, jonka puolesta niin moni on tehnyt niin paljon työtä, on murenemassa. Tämäkin muistomerkki kertoo osaltaan siitä, mitä seuraa yhteiskunnasta, missä erilaisia mielipiteitä ei suvaita eikä toisia haluta ymmärtää.
Yksi suurimmista esikuvistani Olof Palme sanoi, että politiikka on tahtomista. Palme tahtoi, että nimenomaan politiikka vastaa suuriin ja vaikeisiin haasteisiin ja muuttaa maailmaa. Jotta politiikka voisi vastata aikamme suuriin haasteisiin ilmastokysymyksestä talouskriisiin, myös itse politiikka pitää määritellä uudelleen. Politiikka on yhdessä päättämisen prosessi, jossa erilaiset tavoitteet ja näkemykset kanavoituvat. Siksi monet näkevät politiikan ainaisena konfliktina. Riitelyn vuoksi politiikkaa ei arvosteta.
Minä uskon, että nykyinen politiikan kriisi on mahdollisuus. Se on mahdollisuus nimenomaan politiikan arvon ja kunnian palautukseen. Se on mahdollisuus palauttaa ihmisten mieliin, että politiikka on kaikkien asia.
Ihmisten passiivisuus ja yleinen tietämättömyys yhteiskunnallisista asioista on aina koitunut eniten sosialidemokraattien tappioksi. Populistit ovat ottaneet ison osan perinteisestä kannatuksestamme antamalla helpompia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.
SDP on onnistunut viime aikoina muuttamaan käsityksiä puolueestamme. Ihmiset suhtautuvat aikaisempaa avoimemmin ja positiivisemmin koko vasemmistoon joka puolella Eurooppaa. Vasemmistolaista politiikkaa tarvitsee entistä suurempi joukko ihmisiä. Vasemmisto tarvitsee tuekseen perinteisten työläisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten lisäksi kasvavan joukon pätkätyöntekijöitä, pienyrittäjiä, ja palvelu- ja hoitoaloilla työskenteleviä. Kannatuksemme on jälleen nousussa ja teemme työtä pienen ihmisen puolesta. Tämän liikkeen suuruuden päivät voivat olla vielä edessäpäin.
Tänä ahneuden aikana meidän on rohkeasti kyseenalaistettava vallitsevaa järjestystä, puolustettava oikeuksiamme sekä nostettava keskusteluun uusia, rakentavia avauksia. Hyvinvointivaltio voidaan säilyttää vain uudistamalla sitä ja uudistaminen tapahtuu muuttamalla yhteiskunnallisen keskustelun suuntaa ja ihmisten arvostuksia.
Lähtökohtana vaatimuksille on oltava ihmisten todellinen hyvinvointi luonnon kestokyvyn puitteissa.
Rahan vallan ajan lopettaminen ja ihmisten vallan ajan alku on jälleen mahdollinen.
Yhdessä me pystymme siihen. Jos haluamme.

Hyvää vappua.