SDP:n Ylivieskalaiset aluevaaliehdokkaat

Olen 62-vuotias perushoitaja Ylivieskasta. Perheeseeni kuuluu aviomies ja jo muualla asuva aikuinen tytär. Olen tehnyt pitkän työuran SoTe- alalla toimien yli 43 vuotta ikäihmisten parissa. Erityiskoulutuksieni ja pitkän työuran perusteella olen vanhustyön erityisasiantuntija. Kunnallisessa päätöksenteossa olen mukana kolmatta kautta kaupunginvaltuustossa sekä useissa eri luottamustehtävissä. Näistä mainittakoon Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston ja maakuntavaltuuston tarkastuslautakunnan jäsenyys. Tämä on opettanut minulle, että yhteistyöllä saadaan hyviä tuloksia. Naapurikuntien hyvinvointi heijastuu positiivisesti myös omaan kuntaan.
MINULLE TÄRKEÄÄ:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen
Oikea-aikaiset palvelut kaikille, myös pienet paikkakunnat tulee huomioida tasapuolisesti. Ikäihmisiä ei saa unohtaa. He tarvitsevat kehittyvää kotihoitoa, tehostettua palveluasumista unohtamatta. Elämän loppuvaiheessa tehostettu palveluasuminen tuo turvallisuutta asukkaille ja heidän omaisilleen. Omaishoitajien työn arvostaminen tulee näkyä paremmin tulevaisuudessa.
Tasavertaisuus päätöksissä
On huomioitava toiminta koko hyvinvointialuetta silmällä pitäen. Palvelut taattava kaikille kuntalaisille. Kehittämällä alueiden toimintaa saamme säästöjä. Esimerkiksi erikoisalojen tuominen laajemmasti ympäristökuntiin takaa sen, että erikoissairaanhoidon maksut pienenevät. Työaikojen järkiperäistäminen on yksi tärkeä osa kehittämistä. Palveluihin päästävä varallisuudesta riippumatta. Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja helppo saanti taattava kuntalaisille.
Henkilöstöstä pidettävä huolta
Henkilöstölle tulee järjestää koulutusta, näin ammattitaidon säilyvyys varmistetaan. Palkkaus on saatava oikeudenmukaiseksi, työn vaativuus ja raskaus huomioiden. Henkilöstön mitoitus saatava kohdilleen edelliset seikat huomioiden. Varahenkilöstön rinki on tuonut joustavuutta työyhteisössä, sen säilyminen ja edelleen kehittäminen on tärkeää.
Olen 41v mies ja ehdokkaana Aluevaaleissa. Työskentelen tällä hetkellä ensihoitajana Kalajoella. Olen toiminut ensihoitajana vuodesta 2012, ja sitä ennen olen toiminut mm. vartijana Kokkolassa ja Nivalassa. Perheeseeni kuuluu isä, äiti ja pikkusiskoni perheineen. Lempiharrastukseni on kalastus ja luonnossa oleskelu. Ehdolle aluevaaleihin olen lähdössä koska haluan olla varmistamassa että myös jatkossa pienilläkin paikkakunnilla avun saanti ja hoitoon pääsy turvataan eikä kaikkia palveluja keskitetä isoihin sairaaloihin.
MINULLE TÄRKEÄÄ:
Hoitajien hyvinvointi.
Hyvinvoiva hoitohenkilöstö on tärkeää ja kun hoitohenkilökunta voi hyvin, takaa se alalla pysyvyyden.
Lähipalvelujen saanti myös tulevaisuudessa.
On turvattava hoitoon pääsy 7vrk sisällä kiireettömissä ajanvarauksissa sekä lääkäri ja muun terveyspalvelun saanti omalla paikkakunnalla eikä palveluja saa keskittää isoille sairaaloille liikaa.
Palo ja pelastustoimi turvattava
On pidettävä huoli että palokunnat ja niiden toiminta pysyy riittävinä eikä viiveitä avun saantiin tule liikaa. Nyt on jo saatu lukea lehdistä että oman paikkakunnan paloautoa ei olla saatu liikkeelle koska ei saada tarpeeksi henkilöstöä paikalle tähän ehdottomasti saatava muutos. Myös Ensihoidon riittävä saatavuus on turvattava eikä näitä kahta saa laittaa vastakkain jos mietitään rahoitusta.